Agenda’s

Veel schoolagenda's, studieagenda's, jaaragenda's en zelfs (scheur)kalenders worden ook door ZetSpiegel opgemaakt.

Door ZetSpiegel gezette agenda’s

Enkele voorbeelden van agenda's.

Zetwerk van schoolagenda’s, studieagenda’s en jaaragenda’s

Het zetwerk van de agenda’s verandert regelmatig met de tijd mee. Naast nieuwe trends in layout en opmaak verandert ook elk jaar het calendarium.

De opmaak van kalenders

De layout van kalenders – vaak aangeleverd door een grafisch ontwerper – kunnen wij gebruiken voor de opmaak van een complete kalender. Onze dtp’ers zijn ook goed op de hoogte van de werkwijze en de valkuilen van dit soort zetwerk.

Scheurkalenders

Bij een scheurkalender staat elke dag op een apart vel dat ervan afgescheurd kan worden als de dag weer voorbij is. Scheurkalenders hebben vaak een bericht van de dag, een mop, een strip of iets dergelijks, afhankelijk van het thema.