Kinderboeken & jeugdboeken

Bij kinder- en jeugdboeken dienen we weer op andere dingen te letten dan bijvoorbeeld bij romans. Ook hier staat leesgemak (dus leesplezier) op de eerste plaats. Vaak moet dit gezocht worden in het lettertype en het corps (lettergrootte). Gelukkig beschikken we momenteel over ontelbare soorten lettertypes.

Door ZetSpiegel gezet

Zetwerk van smileys en WhatsApp’jes

In jeugdboeken zien we regelmatig conversaties in de vorm van chats, E-Mails, smileys en WhatsApp’jes. Bij ZetSpiegel weten we precies hoe deze gecodeerde fragmenten het beste tot hun recht komen. Ook met flyers, brieven, advertenties en andere boekfragmenten weten we wel raad.

Illustraties in kinderboeken

Omdat illustraties in kinderboeken voor een groot gedeelte de omvang bepalen kan er vooraf een gatenproef gemaakt worden. De illustrator kan vervolgens de illustraties precies op maat maken.

Vertalingen

Het zetten van de vertaling in een coproductie is bij ZetSpiegel in goede handen. Wij hebben bijna altijd de benodigde software en zijn goed in staat om te werken in een aangeleverde opmaak.

Kinderboek digitaal als ePub

De revolutie van digitaal lezen gaat ook niet onopgemerkt voorbij aan de kleintjes onder ons. Bij e‑Books voor bijvoorbeeld de iPad is er zelfs meer mogelijk dan in een papieren kinderboek. Animatie, geluid, puzzelopdrachten en de voorleesfunctie zijn daarvan voorbeelden.