ZetSpiegel – grafische zetterij

Boeken door grafische zetterij ZetSpiegel gezet of opgemaakt

ZetSpiegel is als grafische zettterij gespecialiseerd in het opmaken van boeken.

Om een aanvaardbare prijs voor de opdrachtgevers te realiseren is in het bedrijf, samen met de mensen van ZetSpiegel, een strategie ontwikkeld. Deze staat er borg voor dat boeken, maar ook andere producten, niet alleen snel maar ook goed worden opgemaakt.

Onze strategie

De strategie is gebaseerd op het principe dat een boek niet bestaat uit een aantal aparte pagina’s, maar uit één geheel. Iedere pagina is namelijk een onderdeel van dat geheel. Alles is opgebouwd volgens een vast stramien. Dit stramien, dat in de loop der tijd steeds weer is aangepast en verfijnd, zorgt ervoor dat iedere productie vanaf het opstarten voldoet aan alle grafische regels. De individuele wensen van opdrachtgevers worden daar weer ingepast. Iemand die bezig is met het opmaken van het boek werkt steeds met dat stramien op de achtergrond. Iedereen in het bedrijf kan daarna moeiteloos het werk overnemen, of bijvoorbeeld de correctie maken. Indien nodig, zou dit zelfs kunnen zonder overleg met elkaar.

Lay-out van het binnenwerk

Een tweede specialiteit van ZetSpiegel als grafische zetterij is doorgaan op de lay-out van een ontwerper. De educatieve boeken die ZetSpiegel als serie heeft gemaakt zijn hiervan een goed voorbeeld. Deze techniek kan natuurlijk ook voor een enkel boek worden toegepast. Laat de ontwerper maar een paar pagina’s maken en ZetSpiegel doet de rest. Het financiële voordeel, het verschil tussen ontwerpprijzen en opmaakprijzen, is uiteraard voor de opdrachtgever. De laatste ontwikkeling binnen ZetSpiegel is het toevoegen van e-books aan de productiemogelijkheden.

Veel uitgeverijen werken met ZetSpiegel, waaronder: